Bodar i yttersta havsbandet

I Stockholms skärgårds yttersta havsband har färdigställts ett utedass efter ritningar av Wilund arkitekter & antikvarier. I den karga och känsliga miljön har målsättningen varit att utedasset ska vara så diskret som möjligt. Det ligger tillbakadraget ett stycke från bodarna i den krypande vegetationen. Sedan tidigare har Wilund arkitekter & antikvarier även ritat en rekonstruktion av den befintliga fiskarstugan. Byggnaden var i så dåligt skick att den plockades ner. En rekonstruktion av den äldre byggnaden uppfördes sedan med samma metoder som denna. Timmerstommen har huggits till på nytt av timmerman, och skeppats ut med båt för att monteras på plats. Fortsättning →

El-inventering

El-inventering pågår i tidigare Bernska Villan i kvarteret Linden. Bilden visar detalj av en takstuckatur i blommig wienerjugend eller secessionsstil. Byggnaden är blåklassad av Stockholms stadsmuseum, och ligger på Östermalm i Stockholm. Wilund arkitekter och antikvarier utövar antikvarisk medverkan inom en pågående hyresgästanpassning.

Uppmätningar av äldre byggnader

Häromdagen var Paul ute och mätte upp ett äldre hus i Stockholms skärgård, som vi ska arbeta med framöver. Uppmätningsritningar blir alltid roliga och svårtolkade, formerna och måtten stämmer ju sällan överens med varandra. Förhoppningsvis kan vi dela med oss även av det renritade resultatet inom kort!

Georadarundersökning av Stegeholms slottsruin

Idag har vi fått första resultaten av en i dagarna genomförd georadarundersökning på Stegeholms slottsruin. I samband med Wilund arkitekter och antikvariers pågående uppdrag att utforma utrymningsvägar, tillgänglighetsåtgärder och utsiktsplattform har frågor uppkommit om befintliga murars hållfasthet. För att utröna hur de outgrävda delarna av ruinen, som är klassad och skyddad som fornlämning, är uppbyggda har en georadarundersökning beställts och utförts. Georadarundersökningen har utförts av Roberto Grassi, Adapis Georadar Teknik AB. Undersökningen har gett flera intressanta resultat som vi hoppas kunna återkomma till i framtida inlägg  

Fårhus och loge på Vännevad

Under hösten har Wilund arkitekter och antikvarier arbetat med en omgestaltning av fasaderna på logen på Vännevad. Omgestaltningen består av tillägg av listverk och blindfönster i Charles Emil Löfvenskiölds klassiska stil. Ett nytt fårhus har även uppförts, en av de mindre byggnaderna vi har gestaltat. Fårhuset har en stående locklistpanel, målad med röd slamfärg, samt ett sadeltak belagt med enkupigt rött lertegel.

Återbesök på växthuset på Ericsberg

För drygt fem år sedan restaurerades växthuset på Ericsberg. I samband med andra projekt på Ericsberg fick vi möjlighet att följa upp hur växthuset ser ut idag. (Eller, rättare sagt i oktober, då bilden togs.) Vinrankorna och fikonträdet frodas, och det traditionella sättet att glasa utan tvärspröjs medger ett ordentligt ljusinsläpp.  

Renovering q-märkt villa

Renoveringen av en q-märkt villa i Stockholms innerstad är nu strax färdigställd. Wilund arkitekter och antikvarier har arbetat med projektet i ungefär ett år, på uppdrag av de boende i huset. Renoveringen har inneburit ett återställande av delar av den ursprungliga planlösningen, samt nya våtrum och ett renoverat kök. Ytskikten i huset har genomgående setts över. Byggnaden har en brokig historia och var under en period efter andra världskriget ockuperad av ett konstnärspar, som utsmyckade interiören på ett säreget sätt. Delar av måleriet har rekonstruerats för att komplettera bevarade partier. Badrummets sanitetsporslin är återanvänt från andra projekt i vår portfölj.

Hembygdsgården i Vaxholm

Mika och Elise var ute i Vaxholm och utförde en uppmätning, skadekartering och inventering av hembygdsgården. Hembygdsgården består av flera byggnader från olika epoker, som successivt sammanbyggts. För en tid sedan inträffade en explosion i en av byggnaderna, en mindre sjöbod som fungerat som kök. Explosionen har skadat fönstren, delvis rubbat timmerstommen ur läge, samt kastat ut takteglet i Norrhamnen. Wilund arkitekter och antikvarier arbetar med reparationsarbetena med hembygdsgården på uppdrag av Wolfbuilder och Vaxholm stad.

Klockbocken på Vännevad

Klockbocken på Vännevad är klar. Nu väntar den bara på gårdens vällingklocka från 1700-talet. Joel och Paul har ritat den nya klockbocken. Bocken är utförd med tjärat faltak och laxade takstolar.