Bodar i yttersta havsbandet

I Stockholms skärgårds yttersta havsband har färdigställts ett utedass efter ritningar av Wilund arkitekter & antikvarier. I den karga och känsliga miljön har målsättningen varit att utedasset ska vara så diskret som möjligt. Det ligger tillbakadraget ett stycke från bodarna i den krypande vegetationen.

IMG-0297

Sedan tidigare har Wilund arkitekter & antikvarier även ritat en rekonstruktion av den befintliga fiskarstugan. Byggnaden var i så dåligt skick att den plockades ner. En rekonstruktion av den äldre byggnaden uppfördes sedan med samma metoder som denna. Timmerstommen har huggits till på nytt av timmerman, och skeppats ut med båt för att monteras på plats. Byggnaden har fått en locklistpanel i varierande bredder, likt den äldre panelen, skorstenen har renoverats och putsats, och taket har kompletterats med tegelpannor för att ersätta skadade pannor. Hela tegelpannor från den äldre byggnaden har återanvänts.

IMG-0294