Fårhus och loge på Vännevad

Under hösten har Wilund arkitekter och antikvarier arbetat med en omgestaltning av fasaderna på logen på Vännevad. Omgestaltningen består av tillägg av listverk och blindfönster i Charles Emil Löfvenskiölds klassiska stil.

DSCF1025 minskad

Ett nytt fårhus har även uppförts, en av de mindre byggnaderna vi har gestaltat.

DSCF1022 minskad

Fårhuset har en stående locklistpanel, målad med röd slamfärg, samt ett sadeltak belagt med enkupigt rött lertegel.

DSCF2276 minskad