Georadarundersökning av Stegeholms slottsruin

Idag har vi fått första resultaten av en i dagarna genomförd georadarundersökning på Stegeholms slottsruin. I samband med Wilund arkitekter och antikvariers pågående uppdrag att utforma utrymningsvägar, tillgänglighetsåtgärder och utsiktsplattform har frågor uppkommit om befintliga murars hållfasthet.

För att utröna hur de outgrävda delarna av ruinen, som är klassad och skyddad som fornlämning, är uppbyggda har en georadarundersökning beställts och utförts. Georadarundersökningen har utförts av Roberto Grassi, Adapis Georadar Teknik AB.

Undersökningen har gett flera intressanta resultat som vi hoppas kunna återkomma till i framtida inlägg