Hembygdsgården i Vaxholm

Mika och Elise var ute i Vaxholm och utförde en uppmätning, skadekartering och inventering av hembygdsgården.

WA2_0061

Hembygdsgården består av flera byggnader från olika epoker, som successivt sammanbyggts. För en tid sedan inträffade en explosion i en av byggnaderna, en mindre sjöbod som fungerat som kök.

WA2_9858

Explosionen har skadat fönstren, delvis rubbat timmerstommen ur läge, samt kastat ut takteglet i Norrhamnen.

WA2_9840

Wilund arkitekter och antikvarier arbetar med reparationsarbetena med hembygdsgården på uppdrag av Wolfbuilder och Vaxholm stad.

WA2_9899