Tekniska nämndhuset

Igår karterade vi fasadskador på Tekniska nämndhuset i Stockholm tillsammans med tegelexperten Urban Schwerin på Projekt 63.

20191212_114937

Paul och Urban letar efter sprickor, och andra tecken på skador i fasaden.

Fasaderna har inte underhållits sedan byggnaden uppfördes på 1960-talet, men är trots detta i ett mycket gott skick överlag. De skador som finns förefaller huvudsakligen bero på enstaka missar under byggprocessen. Att fasaderna efter nästan 60 år endast kräver rätt begränsat underhåll vittnar om den kvalitet byggnaden uppfördes med.

Fasaden är en utfackningsvägg med sandat mälardalstegel, med en speciell och mycket genomtänkt konstruktion. De skador som finns beror dels på vatteninträngning på grund av enstaka felaktigt utförda delar, samt på att fogarmering i vissa liggfogar varit för ytligt placerad, och därför börjat rosta.

20191212_115232

I samband med en pågående asbestsanering har delar av tegelfasaden demonterats.

Tekniska nämndhuset genomgår för närvarande en omfattande renovering och ombyggnad. Wilund arkitekter och antikvarier tillhandahåller på uppdrag av Fastighetskontoret dels antikvarisk sakkunnighet för såväl interiör som exteriör, och dels projektering av fasadåtgärderna.

Tekniska nämndhuset uppfördes 1963-65 för stadens tekniska förvaltningar. Byggnaden ligger vid Klara sjö på Kungsholmen i Stockholm, inte långt ifrån stadshuset. Tekniska nämndhuset är på flera sätt en parallell till stadshuset vad avser materialval. Fasaderna är huvudsakligen i granit och tegel, och taken är belagda med kopparplåt. Byggnaden ritades av Nils Sterner och Carl Olof Deurell och är grönklassad av Stockholms stadsmuseum.