Ask kyrka

Under 2018 utförde Wilund arkitekter och antikvarier en omputsning av östra delen av Asks kyrka på uppdrag av Borensbergs pastorat. För omputsningen togs ett egenproducerat kalkbruk fram, tillverkat av lokalt bruten kalksten, bränd på plats i en för ändamålet specialbyggd kalkugn. Vill du läsa mer om kalkbränningen, klicka HÄR. Ask kyrka är en östgötsk östtornskyrka från 1100-talet. En östtornskyrka har tornet över koret i öst, istället för att ha tornet över vapenhuset i väst. Denna typ av kyrka tros ha sitt ursprung i kyrkor kopplade till stormansgårdar eller liknande anläggningar. I vissa östtornskyrkor har spår hittats efter särskilda gallerier i Fortsättning →

Kalkbränning, Ask kyrka

Östra fasaderna på Ask kyrka i Östergötland hade länge haft problem med återkommande nedfall av puts. Detta antogs bero på att de olika material som använts vid på varandra följande fasadrenoveringar inte var sinsemellan långsiktigt kompatibla. Inför omputsning av fasaderna beslöts att pröva att använda ett kalkbruk så snarlikt det ursprungliga som möjligt. Det ursprungliga kalkbruket som kyrkan putsats med var bränt av en lokal, östgötsk kalksten, och blandat med lokal sand. Det visade sig svårt att få låna någon av landets få industriella kalkugnar för att bränna de små kvantiteter som det här skulle bli frågan om. Därför beslöts Fortsättning →

Utedass i skärgården

I Stockholms skärgårds yttersta havsband har vi ritat ett utedass. Ett litet projekt, men som kräver en viss finkänslighet. I den karga och känsliga miljön har målsättningen varit att utedasset ska vara så diskret som möjligt. Det ligger tillbakadraget ett stycke från bodarna i den krypande vegetationen. Och visst är det diskret. Byggnaden har  en locklistpanel i varierande bredder, vilken har tjärstrukits endast en gång. Med tiden kommer byggnaden att utveckla en vackert gyllengul patina. Det flacka pulpettaket ger byggnaden en låg profil. Dasset nås från stugan längs den lilla stigen på berghällen mellan kråkbärssnår och vindskyddande buskage.  

Bodar i yttersta havsbandet

I Stockholms skärgårds yttersta havsband har färdigställts ett utedass efter ritningar av Wilund arkitekter & antikvarier. I den karga och känsliga miljön har målsättningen varit att utedasset ska vara så diskret som möjligt. Det ligger tillbakadraget ett stycke från bodarna i den krypande vegetationen. Sedan tidigare har Wilund arkitekter & antikvarier även ritat en rekonstruktion av den befintliga fiskarstugan. Byggnaden var i så dåligt skick att den plockades ner. En rekonstruktion av den äldre byggnaden uppfördes sedan med samma metoder som denna. Timmerstommen har huggits till på nytt av timmerman, och skeppats ut med båt för att monteras på plats. Fortsättning →

El-inventering

El-inventering pågår i tidigare Bernska Villan i kvarteret Linden. Bilden visar detalj av en takstuckatur i blommig wienerjugend eller secessionsstil. Byggnaden är blåklassad av Stockholms stadsmuseum, och ligger på Östermalm i Stockholm. Wilund arkitekter och antikvarier utövar antikvarisk medverkan inom en pågående hyresgästanpassning.

Uppmätningar av äldre byggnader

Häromdagen var Paul ute och mätte upp ett äldre hus i Stockholms skärgård, som vi ska arbeta med framöver. Uppmätningsritningar blir alltid roliga och svårtolkade, formerna och måtten stämmer ju sällan överens med varandra. Förhoppningsvis kan vi dela med oss även av det renritade resultatet inom kort!

Georadarundersökning av Stegeholms slottsruin

Idag har vi fått första resultaten av en i dagarna genomförd georadarundersökning på Stegeholms slottsruin. I samband med Wilund arkitekter och antikvariers pågående uppdrag att utforma utrymningsvägar, tillgänglighetsåtgärder och utsiktsplattform har frågor uppkommit om befintliga murars hållfasthet. För att utröna hur de outgrävda delarna av ruinen, som är klassad och skyddad som fornlämning, är uppbyggda har en georadarundersökning beställts och utförts. Georadarundersökningen har utförts av Roberto Grassi, Adapis Georadar Teknik AB. Undersökningen har gett flera intressanta resultat som vi hoppas kunna återkomma till i framtida inlägg  

Fårhus och loge på Vännevad

Under hösten har Wilund arkitekter och antikvarier arbetat med en omgestaltning av fasaderna på logen på Vännevad. Omgestaltningen består av tillägg av listverk och blindfönster i Charles Emil Löfvenskiölds klassiska stil. Ett nytt fårhus har även uppförts, en av de mindre byggnaderna vi har gestaltat. Fårhuset har en stående locklistpanel, målad med röd slamfärg, samt ett sadeltak belagt med enkupigt rött lertegel.

Återbesök på växthuset på Ericsberg

För drygt fem år sedan restaurerades växthuset på Ericsberg. I samband med andra projekt på Ericsberg fick vi möjlighet att följa upp hur växthuset ser ut idag. (Eller, rättare sagt i oktober, då bilden togs.) Vinrankorna och fikonträdet frodas, och det traditionella sättet att glasa utan tvärspröjs medger ett ordentligt ljusinsläpp.