Kaga kyrka

Vi har omarbetat minneslunden och askgravlunden på Kaga kyrkogård. Förslaget bygger på att skapa en minnesplats med blickfång och möjlighet att ta del av utsikten över landskapet. En liten kulle skapar ett uterum möblerat med planteringar och en bänk. Paul har även i ett tidigare skede gjort vård- och underhållsplan för både kyrka och kyrkogård.

Kärna kyrka

Kärna kyrka hade beställt en ny kororgel. För att ställa upp den krävdes ombyggnad av södra korsarmen. Önskemål fanns även om att anpassa altaret och knäfallet samt förbättra tillgängligheten och arbetsmiljön. Vi har ritat ett nytt golv i södra korsarmen, ett gömt läge för orgelfläkten samt ramp i mittgången och en tillgänglig väg fram till kyrkan på kyrkogården. Dessutom utförs ett antal mindre åtgärder avseende trösklar och nivåskillnader. I samband med åtgärderna återskapas tidigare rivna bänkkvarter i norra korsarmen. Vi har även gjort vård- och underhållsplan för kyrkan i ett tidigare skede.

Vård och underhållsplaner för Svenska kyrkan

Vård och underhålplaner är ett bra instrument för att långsiktigt planera vård och underhåll i kulturbyggnader. För kyrkan är de ofta en förutsättning för att beviljas kyrkoantikvarisk ersättning, KAE. Vi har utfört ett stort antal vård- och underhållsplaner både för kyrkobyggnader och kyrkogårdar. Bland annat Vreta klosters kyrkogård, Bjälbo kyrka och kyrkogård, Järstads kyrka och kyrkogård, Vårfrukyrkan i Skänninge, Skeppsås kyrka och kyrkogård, Skänninge begravningskapell, Horns kyrka, Hycklinge kyrka, Kaga kyrka och kyrkogård, Kärna kyrka och kyrkogård, Ledbergs kyrka och kyrkogård, Risinge kyrka, St Maria – Risinge gamla kyrkas kyrkogård, Tryserums kyrka, Östra Husby kyrkogård, Normlösa kyrka, Flistads kyrkogård, Ljungs Fortsättning →

Omläggning av Skedevi kyrktak

Skedevis kyrkas kupol ritades av Tempelman och utfördes de första åren på 1800-talet. Kupolrummet är mycket vackert med ljus fårn lanterninen på taket. Tyvärr har kupolen haft omfattande läckage de senaste åren och delar av takstolen är skadad. Troligen är plåttackningen felaktigt utförd från vid senaste omläggningen; som synes på bilderna ligger inte plåten längs med kupolen utan i rakt mellan falserna. Vinklarna och mötet mellan kupol och vinkelrännan blir otätt på många ställen. Vi hjälper nu Finspångs församling med en takstolsreparation och en omläggning av kyrktakets skadade delar.