Villor och fritidshus

Vi ritar nybyggnader, ombyggnader, tillbyggnader och verandor. Både mer moderna hus eller som här anpassade till miljön. Se mer av det vi har ritat under fliken Arkitektur

Granhammars herrgård

Granhammars herrgård i Kungsängen är en typisk Hårlemanherrgård från sent 1700-tal, men höjd en våning under tidigt 1800-tal och renoverad med tillägg av bland annat burspråk och förnyade inredningar i Jugend under tidigt 1900-tal. Herrgården har stått obebodd sedan 1960-talet och de orörda inredningarna har stora värden. Vi har haft i uppdrag att gå igenom lösa inventarier och katalogisera och märka upp dessa.

Restaurering

Vi utför projektering av kulturmiljövård. Ett exempel är det badhus Ivar Tengbom ritade åt Elghammar 1918. Byggnaden håller på att åka ner i sjön. Vi utför handlingar för restaurering av byggnaden med ny grundläggning, byte av skadad stomme och måleri med äldre färgtyper samt och rekonstruktion av badsump och brygga.

Långsiktighet

Med många av våra kunder har vi en långsiktig relation. Ett exempel är slottet Ericsbergs många byggnader. Vi har medverkat i ett stort antal projekt under tio år tid, bland annat varsam restaurering av fönster från 1670-talet i slottet, muromläggningar i parken, restaurering taket på kvarnen och renovering av växthuset bland mycket annat.

Sättra trädgårdsmästarbostad

Vi har utfört ett antikvariskt utlåtande inför en rivningsansökan av Sättra trädgårdsmästarbostad åt Upplands Väsby kommun Trädgårdsmästarbostaden Sättra är en äldre gård vilken nämns redan under tidig medeltid. Gården innehades efter reduktionen av släkten de la Gardie. År 1772 tillhörde gården familjen Reimers, efter det familjen Stedingk och från 1849 friherre Cederström och efter det familjen troligen familjen Göran Schröderheim till år 1878 då grosshandlare John E. Johansson köpte gården. Gården hade på äldre fotografier en huvudbyggnad i Empire, oklart när denna revs och ersattes av den nuvarande men troligen skedde detta på 1940-50-talet. År 1938 var den gamla huvudbyggnaden Fortsättning →

Rivningsutlåtande Harby skola

  Harby skola Vi har utfört utlåtanden inför rivnignsansökan av några kulturhus i Upplands Väsby, bland annat den lilla skolan i Harby. Harby skola är uppförd under 1800-talets andra hälft som en skolbyggnad med ett större klassrum ett förrum och en tambur. Skolan är uppförd i resvirkesstomme med väggar av kraftiga stående spontade plank. På gården finns ett uthus troligen med avträde och vedbod. Skola ligger belägen utmed den gamla landsvägen i en äldre bystruktur med ett mindre torp på andra sidan vägen. Skolan användes i sin ursprungliga funktion till 1930-talet, efter detta användes skolan som slöjdsal fram till 1965. Fortsättning →

Sakkunnig kontrollant av kulturvärden

ROLLEN SOM SAKKUNNIG KONTROLLANT AV KULTURVÄRDEN ENL. PBL   PBL har en väldigt bra styrning kring hur kulturvärden skall hanteras i byggprocessen. Tyvärr används detta verktyg alltför sällan. Som information har vi sammanställt en kort genomgång om rollen som sakkunnig kontrollant av kulturvärden enl. PBL. Vår metod ger en effektiv och transparent process, fokuserad på resultatet. Att ta in en sakkunnig kontrollant av kulturvärden kostar inga stora pengar men vinsterna är stora på alla plan. Artikeln börjar med en analys om när vi anser att en sakkunnig behövs, sedan berättar vi hur vi arbetar som sakkunniga. I slutet av artikeln Fortsättning →