KONTORET

Wilund arkitekter & antikvarier AB

Wilund är ett kombinerat arkitekt- och antikvariekontor.

Kontoret består av 4 anställda. Vi arbetar i ett brett spektrum av uppdrag, från arkitektuppdrag och projektering av nybyggnation till vårdåtgärder inom olika kulturmiljöer. Vi är certifierade kontrollanter av kulturvärden och gör yttranden och förundersökningar för bygglov.

Våra kunder är privatpersoner, fastighetsbolag, projektledare och bostadsrättsföreningar samt större fastighetsförvaltare som Statens fastighetsverk och Svenska kyrkan samt även länsstyrelser och kommuner. Vi har ramavtal med bland annat Familjebostäder, Göteborgs stad, Vaxholms kommun och Statens fastighetsverk.

Vi har en bred kompetens och arbetar med många olika sorters uppdrag. Det kan vara allt från herrgårdar till fritidshus och villor. Eller från stadsplanering till landsbygdens ekonomibyggnader. Vi har specialistkunskap inom om- och tillbyggnad, byggnadsvård och historiska byggnadsmaterial som kalkmurverk, sten, trä, färg och plåt. Vårt mål är att arbeta med de intressantaste uppdragen och utföra dem på bästa sätt.

 

Logga_FIBOR

Företaget är medlemmar i FIBOR.

Paul Wilund är ordförande i SPBA – Sveriges praktiserande byggnadsantikvarier och medverkar som expert och skribent i tidskriften Gård & Torp.

Vi arbetar över hela landet, med tyngdpunkten kring Stockholm med Södermanland, Västmanland och Uppland och men även mycket i Småland, Gotland och på Västkusten.

FIN_1788

Vårt kontor är beläget i en f.d butik på Nybrogatan 81 i Stockholm. Kom gärna förbi!

VI ERBJUDER

 • Arkitekttjänster; projektering, gestaltningsuppdrag, skissförslag, uppmätningar, bygglovritningar
 • Restaurering, rådgivning & antikvarisk projektering
 • Teknisk rådgivning avseende äldre bebyggelse
 • Sakkunnig kulturvärden enligt PBL
 • Antikvarisk medverkan enligt KML samt förordningen om statliga byggnadsminnen
 • Kulturmiljöinventeringar, områdesinventeringar, stadsmiljöer
 • MKB – miljökonsekvensbeskrivningar för kulturmiljöer och vid detaljplanering
 • Färgundersökningar, materialanalyser & färgsättningar
 • Konserveringsprojektering, bl a arkitekturbundet måleri & natursten
 • Kulturhistoriska förundersökningar & konsekvensanalyser
 • Vårdprogram, vård- & underhållsplaner
 • Specialistkunskap inom kalkmurverk och puts, stenhuggeri, trä och plåt samt historiska målningsmetoder
 • Projektledning
 • Bidragsansökningar, tillståndsansökningar & kontakt med berörda myndigheter vid bidrag till antikvariska överkostnader eller KAE
 • Arkitekturfotografering, fotodokumentation samt försäljning av enskilda bilder ur vår omfattande bildbank

WILUND ARKITEKTER & ANTIKVARIER AB
Nybrogatan 81
114 41 Stockholm
tel 08-23 19 39
e-post: kontoret(a)wa2.se
bankgiro: 128-2813
orgnr: 556911-0710

DSC_0158

Paul Wilund
Arkitekt MSA, Byggnadsantikvarie fil.mag
Certifierad sakkunnig kontrollant av kulturvärden – K
e-post: paul.wilund(a)wa2.se
mobilnr. 070-663 96 39

Ida Thunström (barnledig)
Arkitekt
e-post: ida.thunstrom(a)wa2.se
mobilnr. 073-835 27 22

Kalle Anderberg
Byggnadsantikvarie fil.kand
Certifierad sakkunnig kontrollant av kulturvärden – K
e-post: kalle.anderberg(a)wa2.se
mobilnr. 070-643 19 39

Mika Blomqvist
Arkitektpraktikant
e-post: mika.blomqvist(a)wa2.se

Joel Kjellgren
Arkitekt
e-post: joel.kjellgren(a)wa2.se

Elise Wiklund
Arkitektpraktikant
e-post: elise.wiklund(a)wa2.se
mobilnr. 073-039 85 46

Om upphovsrätt: Vi publicerar en bilder och ritningar på vår hemsida, dessa visar exempel på vår arkitektur. Hoppas ni uppskattar dem! Vill ni använda någon del av detta material eller uppföra något av våra hus eller något snarlikt så är ni tvungna att ta kontakt med oss och träffa avtal om rätten till att nyttja materialet.