Tekniska nämndhuset

Igår karterade vi fasadskador på Tekniska nämndhuset i Stockholm tillsammans med tegelexperten Urban Schwerin på Projekt 63. Paul och Urban letar efter sprickor, och andra tecken på skador i fasaden. Fasaderna har inte underhållits sedan byggnaden uppfördes på 1960-talet, men är trots detta i ett mycket gott skick överlag. De skador som finns förefaller huvudsakligen bero på enstaka missar under byggprocessen. Att fasaderna efter nästan 60 år endast kräver rätt begränsat underhåll vittnar om den kvalitet byggnaden uppfördes med. Fasaden är en utfackningsvägg med sandat mälardalstegel, med en speciell och mycket genomtänkt konstruktion. De skador som finns beror dels på Fortsättning →