Fogpatinering

Till ett större fasadrestaureringsprojekt behövdes nymurade tegelfogar patineras in till samma smutsade grå kulör som befintliga fogar. Det var svår att få till en bra kulör med förpigmenterat fogbruk, och dessutom är fogarna olika mycket smutsade på olika partier av fasaden. Lösningen blev att mura med ljust fogbruk likt det ursprungliga bruket, som sedan patineras in i rätt kulör av murarna på plats.

För att få till rätt kulör och möjliggöra en variation i kulören på olika ställen tog Wilund arkitekter & antikvarier fram en specialtillverkad fogpatineringsvätska, POM FPV. Den stryks på för hand med pensel direkt  på den förvattnade murfogen. Antalet strykningar eller koncentrationen anpassas till önskad kulör.

20200211_100638

Här står murarbasen Georgios och testar den första versionen av patineringen direkt på plats. man ser tydligt det ljusa nya fogbruket, liksom hur det patineras in till rätt kulör.

Har du ett projekt med murfogar som behöver patineras in till samma kulör som de befintliga? Hör av dig till oss för en offert! Vi blandar även till specialkulörer vid förfrågan.