Kalklinbanan

_FIN2129

Kalklinbanan står tyvärr inför delvis rivning efter en lång process av diskussioner mellan kulturmiljövården, museerna, kalklinbanans vänner och ägarna Nordkalk. Vi kommer troligen att medverka som projektledare i ett dokumentationsprojekt inför rivningen. Ett antal personer kommer att anställas inom kulturarvslyftet och förhoppningsvis samlar vi ihop material för framtiden och för en spännande utställning om något år.