Lyxhotell i ett townhouse i Lärkstan

Under flera år har Wilund arkitekter & antikvarier genom Paul Wilund medverkat i renoveringen och ombyggnaden av en fastighet på Sköldungagatan i Lärkstan i Stockholm. Projektet har pågått under flera år och det startade redan vid framtagandet av en ny detaljplan.

Fastigheten har inretts som hotell, en utvidgning av Ett Hem i fastigheten intill. Huvudarkitekter för projektet har varit brittiska Studio Ilse genom Ilse Crawford, samt svenska 3dO arkitekter genom Thomas Söderholm.

Kontorets kompetens har lett till att vi, utöver rollen som sakkunnig kontrollant av kulturvärden, har ritat och projekterat reniveringsåtgärder, arbetat med konservatorsåtgärder, samt gestaltat detaljutformning flera detaljer och speciallösningar i den känsliga miljön.

Bl.a. detta tilluftsdon som vi är mycket nöjda med, då det är helt osynligt.

Tilluftsdonet är dolt i boaseringens krönlist.
Tilluftsdonet är helt osynligt från golvet, och den ursprungliga fasta inredningen framstår i oförändrat utförande, den döljer dock flera moderna tekniska system som har kunnat gömmas bakom paneler och tak.

Vi har även genomfört rekonstruktionen av eldstaden i biljardrummet. Den senare var helt riven, och fick rekonstrueras på ritning och genom kompletterande dekorationsmålning efter de få spår som fanns på plats samt ett bevarat fotografi. Även boaseringen i nischen till höger om spisen är rekonstruerad.

Eldstaden i biljardrummet var helt riven och har återskapats utifrån ett äldre fotografi. Även dekorationsmåleriet i nationalromantisk stil har återskapats lika resten av rummet.

Andra delar som vi har ansvarat för är detaljlösningar och materialval i fasadrestaureringen, samt detaljutförandet i en kompletterande mur i trädgården där vi samarbetat med en tegelexpert för att hitta en passande mursten. Vi har även deltagit i att ta fram ett antal kreativa speciallösningar för installationer och brandutrymning.

Svenska Dagbladet har gjort ett kort bildreportage om det färdiga resultatet som du kan läsa här.