ARKITEKTUR

Vi utför gestaltningsuppdrag, skissförslag, bygglovritningar, till- om- & nybyggnader

Vi erbjuder arkitekttjänster; gestaltningsuppdrag, skissförslag, bygglovritningar,
till- om- & nybyggnader

Våra kunder har objekt med kulturhistoriska värden
eller höga krav på gestaltningskvalitet eller anpassning eller ett intresse för
traditionell byggnadsteknik. Vi har stor spännvidd i våra projekt och vi rör
oss mellan uppdrag där vi försiktigt smyger in varsamma tillägg eller nya
funktioner i en kulturhistorisk miljö till samtida och stilren arkitektur.

Vi arbetar oftast med en kontextuell metod, gestaltningen bestäms av
sitt sammanhang och av en analys av det aktuella projektets förutsättningar.
Detta ger att olika projekt får olika uttryck.
Gemensamt för alla projekt är en inlevelse och en kvalitet som är vårt signum.

Våra kunder är förvaltare av kulturhistorisk bebyggelse som Statens fastighetsverk,
Svenska kyrkans samfund mfl. Kommuner & länsstyrelser, projektledare,
privatpersoner & större fastighetsägare

Breviksvägen9 SKISS (4) (1)
Exklusiv sommarvilla i svart panel på en terrass i tegel
Pörtet SKISS skuggad 2012-07-09
Sommarställe med kompakta mått
klimt fasad
Sommartorp i kulturmiljö
Klimt vy
Sommartorp i kulturmiljö
FIL_6349
Om- och tillbyggnad av villa på Resarö
solberga söder
Restaurering och tillbyggnad av privatvilla i Österskär
trädgårdsplan
Trädgårdsgestaltning vid privatvilla i Österskär