KV Höken

Ett parallellt uppdrag utfört tillsammans med Daniel Ljunggren och Mats Fredriksson på Fredriksson arkitektkontor och Funkia landskapsarkitekter.

Uppdraget var att utforma ett förslag på flerbostadshus i ett kvarter i stadsdelen Kneippen i Norrköping. Tomten var en lågutnyttjad obebyggd grönyta i anslutning till en park. Vårt koncept var att försöka bidra till nyttjandet av parkytan genom att sammanbinda lokalgatan Bragegatan med parkområdet, och samtidigt ge lägenheter med hög bostadskvalitet. Fyra byggnadsvolymer med olika längd skapade en relativt småskalig känsla. Ett nedsänkt parkeringsgarage där även allmänna utrymmen och sophantering placerats gav möjligheter till stora grönytor utan parkeringsplatser. Husen utformades med en idé om en modern tolkningar av områdets jugendbebyggelse i bakhuvudet, där stora horisontella balkonger med skjutluckor återkopplade till jugendhusens verandor.