Slutbesiktning av orangeriet på Ericsberg

Idag är Paul från Wilund arkitekter & antikvarier på Ericsberg i Sörmland för att förrätta slutbesiktning av restaureringsarbetena av orangeriet. Detta långvariga och roliga projekt går nu mot sitt slut. Det ståtliga orangeriet uppfördes 1856 och är möjligen ritat av den kände arkitekten och ingenjören Georg Theodor Chiewitz. Det är  vilket fall mycket likt det samtida orangeriet på Tullgarn, som tillskrivs honom. Orangeriet har genomgått en omfattande restaurering. Exteriöra trappor har satts om, samtliga putsade ytor har setts över och avfärgats, den putsade takfoten har restaurerats, fönstren och övriga utvändiga snickerier har renoverats, gjutjärnsdekor har rostskyddats och målats, taket har Fortsättning →

Inventering av byggnadsminne

I dagarna har Paul och Joel varit i Småland och inventerat fyra byggnadsminnen på uppdrag av Länsstyrelsen Kalmar. Ett av dessa är Nyebogården, en ovanligt välbevarad gårdsanläggning från 1700-talet. Flera av interiörerna har målningar från tidigt 1800-tal. Nyebogården är en byggnadstyp som är ganska ovanlig bland de svenska byggnadsminnena. Den tillhör en kategori av byggnader som betraktats som tillräckligt märkliga först under efterkrigstiden. En av de senare tapeterna, en jugendtapet från tidigt 1900-tal. Gården fungerar idag som hembygdsgård. Det är inte många hembygdsgårdar som kan stoltsera med att vara byggnadsminne! En av väggmålningarna med en get (?) och ett större Fortsättning →

Inventering inför kulturmiljöunderlag

Under våren har Wilund arkitekter och antikvarier inventerat en varuhusfastighet från 1970-talet i centrala Ystad inför framtagandet av ett kulturmiljöunderlag till en detaljplaneprocess. Byggnaden är ett sent tillskott till stadskärnan i Ystad, en stad som är känd för sina korsvirkeshus och sitt välbevarade medeltida gatunät. I Ystad förstod man tidigare än i de flesta andra städer att värna sitt kulturarv, och detta märks även till viss del i rekordårens byggande. Förmodligen hade vi varit än mer respektfulla idag, men jämfört med många andra varuhusbyggnader från 1960- och 1970-talen håller detta en rätt låg profil och är uppfört i material som Fortsättning →

Skadeinventering arkitekturbunden sten

I början av sommaren var hela kontoret ute i två omgångar och skadeinventerade stendetaljerna på Fiholms slott utanför Eskilstuna på uppdrag av fastighetsägaren och Länsstyrelsen Sörmland. Inventeringen skedde från en bomlift. Stendetaljerna finns främst i takkuporna och frontespiserna. I samband med skadeinventeringen besiktades även taket. Fiholms slott uppfördes av rikskanslern Axel Oxenstierna och säteriets två flyglar stod färdiga 1642. Samma år utförde arkitekten Simon de la Vallée ritningar för huvudbyggnaden, men denna kom aldrig att uppföras. Sonen Jean de la Vallée och den unge Nicodemus Tessin d.ä. var även medverkande i slottsbygget, liksom bildhuggaren Heinrich Blume. Slottsbygget genomfördes delvis parallellt Fortsättning →

Fasadrestaurering Brantingsgatan 56

På Brantingsgatan 56 har Wilund arkitekter & antikvarier medverkat i en omputsning och fasadrestaurering av ett flerbostadshus i funkisstil. Vi har tagit fram färgsättningen och bistått med teknisk specialkompetens om puts och avfärgning. Vi har stor erfarenhet av olika putsprojekt med specialframtagna lösningar för byggnader av stort kulturhistoriskt värde. Det blir ofta också både vackert och funktionellt att renovera och restaurera en byggnad med material och metoder som användes när byggnaden uppfördes. Här blev det väldigt stiligt, tycker vi!

Ask kyrka

Under 2018 utförde Wilund arkitekter och antikvarier en omputsning av östra delen av Asks kyrka på uppdrag av Borensbergs pastorat. För omputsningen togs ett egenproducerat kalkbruk fram, tillverkat av lokalt bruten kalksten, bränd på plats i en för ändamålet specialbyggd kalkugn. Vill du läsa mer om kalkbränningen, klicka HÄR. Ask kyrka är en östgötsk östtornskyrka från 1100-talet. En östtornskyrka har tornet över koret i öst, istället för att ha tornet över vapenhuset i väst. Denna typ av kyrka tros ha sitt ursprung i kyrkor kopplade till stormansgårdar eller liknande anläggningar. I vissa östtornskyrkor har spår hittats efter särskilda gallerier i Fortsättning →

Kalkbränning, Ask kyrka

Östra fasaderna på Ask kyrka i Östergötland hade länge haft problem med återkommande nedfall av puts. Detta antogs bero på att de olika material som använts vid på varandra följande fasadrenoveringar inte var sinsemellan långsiktigt kompatibla. Inför omputsning av fasaderna beslöts att pröva att använda ett kalkbruk så snarlikt det ursprungliga som möjligt. Det ursprungliga kalkbruket som kyrkan putsats med var bränt av en lokal, östgötsk kalksten, och blandat med lokal sand. Det visade sig svårt att få låna någon av landets få industriella kalkugnar för att bränna de små kvantiteter som det här skulle bli frågan om. Därför beslöts Fortsättning →

Utedass i skärgården

I Stockholms skärgårds yttersta havsband har vi ritat ett utedass. Ett litet projekt, men som kräver en viss finkänslighet. I den karga och känsliga miljön har målsättningen varit att utedasset ska vara så diskret som möjligt. Det ligger tillbakadraget ett stycke från bodarna i den krypande vegetationen. Och visst är det diskret. Byggnaden har  en locklistpanel i varierande bredder, vilken har tjärstrukits endast en gång. Med tiden kommer byggnaden att utveckla en vackert gyllengul patina. Det flacka pulpettaket ger byggnaden en låg profil. Dasset nås från stugan längs den lilla stigen på berghällen mellan kråkbärssnår och vindskyddande buskage.