Lyxhotell i ett townhouse i Lärkstan

Under flera år har Wilund arkitekter & antikvarier genom Paul Wilund medverkat i renoveringen och ombyggnaden av en fastighet på Sköldungagatan i Lärkstan i Stockholm. Projektet har pågått under flera år och det startade redan vid framtagandet av en ny detaljplan. Fastigheten har inretts som hotell, en utvidgning av Ett Hem i fastigheten intill. Huvudarkitekter för projektet har varit brittiska Studio Ilse genom Ilse Crawford, samt svenska 3dO arkitekter genom Thomas Söderholm. Kontorets kompetens har lett till att vi, utöver rollen som sakkunnig kontrollant av kulturvärden, har ritat och projekterat reniveringsåtgärder, arbetat med konservatorsåtgärder, samt gestaltat detaljutformning flera detaljer och Fortsättning →