KONTORET

Wilund arkitekter & antikvarier AB

FIL_4053

Vi är fyra medarbetare som arbetar i ett brett spektrum av uppdrag, från arkitektuppdrag och projektering av nybyggnation till vårdåtgärder inom olika kulturmiljöer.

Vi är certifierade kontrollanter av kulturvärden (KUL2) och gör yttranden och förundersökningar för bygglov.

Våra kunder är fastighetsbolag och fastighetsförvaltare, projektledare och privatpersoner och bostadsrättsföreningar. Vi arbetar även med Statens fastighetsverk och Svenska kyrkan samt länsstyrelser och kommuner. Vi har ramavtal med bland annat Familjebostäder, Göteborgs stad, Vaxholms kommun, Trafikverket och Statens fastighetsverk.

Vi har en bred kompetens och arbetar med många olika sorters uppdrag. Det kan vara allt från herrgårdar till fritidshus och villor. Eller från stadsplanering till landsbygdens ekonomibyggnader. Vi har specialistkunskap inom om- och tillbyggnad, byggnadsvård och historiska byggnadsmaterial som kalkmurverk, sten, trä, färg och plåt. Vårt mål är att arbeta med de intressantaste uppdragen och utföra dem på bästa sätt.

             

Företaget är medlemmar i FIBOR – Företag Inom Byggnadsvård Och Restaurering och NBS – Nätverket för Byggnadsvård i Södermanland och Stockholm.

Paul Wilund är en uppskattad föreläsare på bl.a. Kungliga Konsthögskolans restaureringslinje och medverkar som expert och skribent i tidskriften Gård & Torp.

Vi arbetar över hela landet, med tyngdpunkten kring Stockholm med Södermanland, Västmanland och Uppland och men även mycket i Småland, Gotland och på Västkusten.

FIN_1788

Vårt kontor är beläget i en f.d butik på Nybrogatan 81 i Stockholm. Kom gärna förbi!

VI ERBJUDER

 • Arkitekttjänster; projektering, gestaltningsuppdrag, skissförslag, uppmätningar, bygglovritningar
 • Restaurering, rådgivning & antikvarisk projektering
 • Fasadkonsultationer, puts och sten
 • Teknisk rådgivning avseende äldre bebyggelse
 • Sakkunnig kulturvärden enligt PBL
 • Antikvarisk medverkan enligt KML samt förordningen om statliga byggnadsminnen
 • Kulturmiljöinventeringar, områdesinventeringar, stadsmiljöer
 • MKB – miljökonsekvensbeskrivningar för kulturmiljöer och vid detaljplanering
 • Färgundersökningar, materialanalyser & färgsättningar
 • Konserveringsprojektering, bl a arkitekturbundet måleri & natursten
 • Kulturhistoriska förundersökningar & konsekvensanalyser
 • Vårdprogram, vård- & underhållsplaner
 • Specialistkunskap inom kalkmurverk och puts, stenhuggeri, trä och plåt samt historiska målningsmetoder
 • Projektledning
 • Bidragsansökningar, tillståndsansökningar & kontakt med berörda myndigheter vid bidrag till antikvariska överkostnader eller KAE
 • Arkitekturfotografering, fotodokumentation samt försäljning av enskilda bilder ur vår omfattande bildbank

WILUND ARKITEKTER & ANTIKVARIER AB
Nybrogatan 81
114 41 Stockholm
tel 08-23 19 39
e-post: kontoret(a)wa2.se
bankgiro: 128-2813
orgnr: 556911-0710

DSC_0158

Paul Wilund
Arkitekt MSA, Byggnadsantikvarie fil.mag
Certifierad sakkunnig kontrollant av kulturvärden – K
e-post: paul.wilund(a)wa2.se
mobilnr. 070-663 96 39

Ida Thunström
Arkitekt SAR/MSA
e-post: ida.thunstrom(a)wa2.se
mobilnr. 073-835 27 22

Mika Blomqvist
Arkitekt SAR/MSA, kulturhistoriker
e-post: mika.blomqvist(a)wa2.se

Joel Kjellgren
Arkitekt MSA
e-post: joel.kjellgren(a)wa2.se

Om upphovsrätt: Vi publicerar en bilder och ritningar på vår hemsida, dessa visar exempel på vår arkitektur. Hoppas ni uppskattar dem! Vill ni använda någon del av detta material eller uppföra något av våra hus eller något snarlikt så krävs att ni tar kontakt med oss och träffar avtal om rätten till att nyttja materialet. Vi bjuder gärna på bilder om avtal finns och sammanhanget är rätt.