De små detaljerna

Arkitektens och antikvariens respektive praktiker har det gemensamt att både helhet och detalj kontinuerligt måste vara närvarande i sinnet. Ett ovanligt konkret exempel på en detalj är en närmast diminutiv skada på ett parkettgolv i Nyköpings Residens. Inför en förestående slipning och lackering av parkettgolven i denna del av byggnaden behövde skadan åtgärdas. För enkelhetens skull och för att undvika en möjlig försening av slipningen, beslöts att antikvarien tillika husarkitekten Paul Wilund skulle ombesörja lagningen som en del av sitt uppdrag. Alternativen hade varit att lägga ut lagningen på offentlig upphandling eller att förnya upphandlingen av slipningen och inkludera lagningen i denna.

Skadan lagades i med en särskilt tillskuren bit ek i samma tjocklek. Ev. diskrepans mot befintlig parkett åtgärdas i samband med slipningen.

IMG_20201116_140525

Efter första ilagningen kunde konstateras att ådringen blivit felvänd.

IMG_20201116_140522

En ny bit fick då skäras till och passas in. Uppdraget slutfört!