Inventering inför kulturmiljöunderlag

Under våren har Wilund arkitekter och antikvarier inventerat en varuhusfastighet från 1970-talet i centrala Ystad inför framtagandet av ett kulturmiljöunderlag till en detaljplaneprocess. Byggnaden är ett sent tillskott till stadskärnan i Ystad, en stad som är känd för sina korsvirkeshus och sitt välbevarade medeltida gatunät.

D5O_3180

I Ystad förstod man tidigare än i de flesta andra städer att värna sitt kulturarv, och detta märks även till viss del i rekordårens byggande. Förmodligen hade vi varit än mer respektfulla idag, men jämfört med många andra varuhusbyggnader från 1960- och 1970-talen håller detta en rätt låg profil och är uppfört i material som ansluter till den omgivande bebyggelsen. Den stora byggnaden är också visuellt nedbruten i mindre volymer med skiftande kulörer, höjder och takformer. Men de förhållandevis torftiga utemiljöerna känns igen från så många platser i Sverige. Vissa av dem kan dock få en närmast sakral karaktär, åtminstone på bild.

D5O_3143