Blå Huset, Västervik

I Västervik har Wilund arkitekter & antikvarier utövat antikvarisk medverkan vid en exteriör restaurering av byggnadsminnet ”Blå Huset”.  Huset fick en exteriör färgsättning i blått i början av efterkrigstiden, vilket givit den dess nuvarande namn.

IMG_9696

Byggnaden har givits en rekonstruerad färgsättning i guldockra med foder och fönster i en vit kulör bruten med grön umbra. Porten har målats i en engelskt röd.

IMG_9697

Restaureringen har även innefattat lagning av skadade delar av befintlig locklistpanel.

D5O_8191

Bild under åtgärdernas utförande.