Ericsbergs slott och den mystiska stocken

Just nu pågår en takomläggning på delar av huvudbyggnaden på Ericsbergs slott i Södermanland. Det nuvarande slottet uppfördes i omgångar under 1600-talet och förskönades sedan ytterligare vid flera tillfällen under 1800-talet. Ericsberg är tvivelsutan ett av landets mest praktfulla privatslott.

Den nuvarande takomläggningen omfattar bl.a. taken och plåtavtäckningarna på ett av tornen. Den befintliga takplåten lades på 1970-talet. Gördelgesimsen på tornet ansluter till flygelarmens takfot. Tornet är dock en våning högre än flygelarmen, varför takfoten här övergår i en plåtavtäckt gördelgesims.

Plåtavtäckningen från 1970-talet hade på modernt vis ett uppvik mot fasaden på omkring 30 cm. Vid omläggningen har tanken varit att återgå till ett äldre utförande utan uppvik. När den befintliga plåten demonterades gjordes en kuriös upptäckt. Bakom uppviket fanns en del bom puts och mindre putsskador. Efter nedknackning visade det sig att putsen nederst mot gesimsens plåt var putsad på en fyrkantsbilad stock! Stocken befann sig efter snart 400 år i ett ganska anfrätt skick.

Ingen hade sett något liknande, och murarna undrade vad det var för konstig lösning. Stockar löper hela varvet runt tornet, men de är inte hakade i hörnen, så de har knappast någon bärande funktion.

Antikvariens teori är dock att detta är en lösning på problemet med stänkande vatten från gesimsens plåtavtäckning. när vatten från tornets tak droppar ned på gesimsens plåt så stänker droppar upp på putsen ovanför gesimsen. En mur som blir fuktig tar lång tid att torka upp, riskerar frostsprängning och är tämligen arbetsam att laga. Men en stock med ett tunt lager puts torkar sannolikt upp snabbare, riskerar inte frostsprängning och är enklare att åtgärda eller byta.

Ingen på kontoret eller som vi pratat med har känt till något liknande, men det vore mycket intressant att veta om antikvariens teori stämmer eller om det förekommer på fler ställen.