Fasadstuck

Åt Riksdagsförvaltningen har Paul Wilund från Wilund arkitekter & antikvarier platsprojekterat en fasadrestaurering av stuckdetaljer, fasadputs och färgsättning på kvarteret Iason mot Lilla Nygatan i gamla stan.

Byggnaden är ursprungligen ett sockermagasin från 1750-talet och har en slösande rik putsfasad som tillkom på 1870-talet, vilken nu var i behov underhåll.