Utfredel

I yttersta havsbandet på ön Utfredel har vi ritat denna bod. Fredlarna ingår i ett område som är riksintresse för kulturmiljövården. Boden ersätter en snarlik byggnad som har ruttnat bort. I stora drag är den nya boden en rekonstruktion men måtten justeras lite för att få en bättre funktion. Delar av den gamla bodens byggnadsmaterial återanvänds i den nya. Även byggnadstekniken är samma, en timmerstomme, klädd med en enkel stående panel av lite varierande brädor.

IMG-0294

Det färdiga resultatet blev såhär fint. Takteglet på detta takfall har i stor utsträckning återanvänts, vilket ger den rekonstruerade byggnaden patina och karaktär. Locklistpanelen har varierande bredder, likt den äldre byggnaden. Murstocken och skorstenen har renoverats.