RESTAURERING

Vi erbjuder restaureringsarkitekter med tidsperspektiv & känsla för hantverkskunnande och material

Vår utgångspunkt är att erbjuda kvalificerad kunskap både inom äldre byggnadsteknik och material samt
en gestaltning på hög arkitektonisk nivå. Vi vinnlägger oss alltid om att analysera byggnaden ur alla aspekter
och hitta en restaureringsideologisk hållning och varsamma lösningar med långsiktig hållbarhet

_FIL2471

Vi är ofta med i hela processen, från idé och analys via skisser, ritningar, projektering
samt antikvarisk medverkan

För många av våra kunder fungerar vi som en långsiktig partner som kontinuerligt bidrar
med kunskap, rådgivning & vårt nätverk av duktiga hantverkare och konservatorer

Vi arbetar med alla kulturmiljöer. Från uthus och villor via herrgårdar, kyrkor, timmerbyggnader,
uthus & sjöbodar till storskaliga industriminnen & infrastruktur

Vi har särskild kompetens inom kalkmurverk, äldre träkonstruktioner, byggnadsplåt & stenhuggeri samt klimat och tekniska installationer

_NIK0871

VI ERBJUDER

 • Arkitekttjänster; gestaltningsuppdrag, skissförslag, bygglovritningar,
  till- om- & nybyggnader
 • Restaurering, rådgivning & antikvarisk projektering
 • Ruinvård och konserveringsprojektering
 • Teknisk rådgivning avseende äldre bebyggelse
 • Antikvarisk medverkan enligt KML, & sakkunnig enligt PBL,
 • MKB – miljökonsekvensbeskrivningar för kulturmiljöer
 • Färgundersökningar, materialanalyser & färgsättningar
 • Kulturhistoriska utredningar, förundersökningar & områdesinventeringar
 • Vårdprogram, vård – & underhållsplaner
 • Bidragsansökan & kontakt med berörda myndigheter
 • Projektledning
 • Arkitekturfotografering, fotodokumentation
  samt försäljning av enskilda bilder ur vår omfattande bildbank


ABC_2759