Saltbodarna i Västervik

Saltbodarna lever igen!

Kontorets projekt att försöka rädda saltbodarna i Västervik börjar nu närma sig avslut på första säsongen.

Bodarna har sedan 1927 ägts av kakelugnsmakaren Birger Ohlsson och de användes av kakelugnsmakeriet som förråd. Under de senaste decennierna har bodarna ägts av ett dödsbo och inte underhållits.

Bodarna är dock intressanta kulturbyggnader, troligen uppförda under 1700-talet. De representerar en byggnadstyp som var vanlig i alla svenska hamnstäder från medeltiden och framåt. Saltboden var den bod där man förvarade fisk och fiskeredskap samt lagrade varor som skulle skeppas in eller ut ur staden.

Under 2013 har vi tillsammans med snickaren Kristian Molander lagat och lagt om taken med återanvänt tegel varsamt kompletterat med nytt begagnat av samma typ. Vi har grävt fram resterna av bodarnas nedre stockvarv vilka till stora delar helt saknades. Bodarna har lyfts delvis för att återgå till det utseende som de hade för ca 100 år sedan. Kristian har sedan infogat nytt timmer, fällt i skogarna kring Loftahammar för detta syfte samt lagat fasader och dörrar.

Bodarna lever!

 _FIN9970  _FIN9965 _FIN9969ABC_5616_FIN9973_FIN2084