Kärna kyrka

Kärna kyrka hade beställt en ny kororgel. För att ställa upp den krävdes ombyggnad av södra korsarmen. Önskemål fanns även om att anpassa altaret och knäfallet samt förbättra tillgängligheten och arbetsmiljön.

Vi har ritat ett nytt golv i södra korsarmen, ett gömt läge för orgelfläkten samt ramp i mittgången och en tillgänglig väg fram till kyrkan på kyrkogården. Dessutom utförs ett antal mindre åtgärder avseende trösklar och nivåskillnader.

I samband med åtgärderna återskapas tidigare rivna bänkkvarter i norra korsarmen.

Vi har även gjort vård- och underhållsplan för kyrkan i ett tidigare skede.