Borgholms slott

Borgholms slott är en välkänd ruin, byggnaden har medeltida rötter men i den nuvarande ruinen ser man mest av Wasatidens byggande och en omgestaltning av Nicodemus Tessin under sent 1600-tal. Tessins planer färdigställdes dock aldrig, och man kan än idag se rester av pågående byggnadsarbeten i slottet. Slottet förföll och slutligen brann det 1806. Ruinen förvaltas av Statens fastighetsverk.

Vi har arbetat som sakkunniga på kalkmurverk på uppdrag av NCC vid arbeten med omfogning av bastionsmurarna på södra sidan.

_BUS6446