Skänninge kyrkogård, ekonomibyggnader

Kyrkogårdens nya ekonomigård utformades med trästadens oljemålade panelbebyggelse samt Sigurd Lewerentz båthus för roddarklubben på Djurgården i Stockholm som inspirationskälla. Läget är i gränslandet mellan de västra delarna av Skänninge med villabebyggelse och den öppna slätten mot Vadstena och Bjälbo.

De tre byggnaderna på totalt 542m2 består av personallokaler och kontor, verkstad och tvätthall samt kallförråd. De utfördes under 2005 för Skänninge kyrkliga samfällighet vid tiden då arkitekt MSA Paul Wilund arbetade på Fredriksson arkitektkontor.

Huskropparna grupperar sig runt en kvadratisk innergård och bildar skydd mot vinden över slättlandet. Gården används som arbetsyta och upplag för kyrkogårdsförvaltningen. Avsiken var att personalbyggnaden i framtiden skall kunna utgöra entrébyggand till en utvidgad kyrkogård.

Husen har byggts upp av samma detaljer, de består alla av strama fasader med oljemålad locklistpanel, fyrdelade fönster med spröjs, och tunna plåtklädda tak belagda med aluzink i bandtäckning. Även garageportarna är i galvat stål som anknyter till taken. Fönstrens rytm återspeglar interiören. Panelbrädorna utgör foder vilket bidrar till det strama uttrycket. Måttkedjan för fönstersättningen bestäms av en panelbrädas bredd. Det som skiljer är fönstrens rytm och byggnadskropparnas höjd.

 

DSC_2306

Personalbyggnaden med kallförrådet bakom.

Lunden12

Detalj av takfot med det tunna taket utan vindskivor.

DSC_2363

Verkstadsbyggnadens fasad mot kyrkogårdens gamla del.

sitplan2

Situationsplan.