Tillbyggnad Resarö

En sekelskiftesvilla i Ytterby på Resarö vid Waxholm var uppförd med två lägenheter, en per plan. Den branta trappan till övervåningens lägenhet låg utanpå byggnadsvolymen och var försedd med en egen ytterdörr. För att gå upp var man tvungen att gå ut.

En nyinflyttad familj med barn på väg önskade bygga om huset så att båda planen kunde användas tillsammans som en större bostad. I uppdraget ingick att planera för rumsdisposition, kök och bad samt placera undercentral för bergvärmepump samt grovt lägga upp en strategi för rördragningar och andra installationer.

Uppdraget löstes genom att den gamla trappan revs i sin helhet tillsamman med en del av ytterväggen. På dess plats uppfördes en ny bredare och djupare risalit som rymde entré på bottenplanet samt en generös trappa upp till övre plan. På övre plan skapade trappan ett nytt rum med glas på tre sidor. Ett vackert skärgårdsrum med verandakaraktär. Ljuset letar sig även ner via trapploppet och belyser undervåningens centrala hall. På övre plan placerades bad och tvättstuga tillsammans med sovrummen. På nedre plan kök i ursprungligt läge samt sällskapsrum och salonger. Mot sjön en befintlig veranda.

Undercentralen placerades under trappan, och genom att utnyttja nivåskillnaden och grundens höjd kunde denna få tillräcklig volym för alla installationer. Placeringen medgav att huset blev mycket tyst.Värmerör, färskvatten och avlopp till övervåningen drogs under den nya trappan med centimeterpassning.

Arkitekturen anpassades helt till den befintliga byggnaden och tillbyggnaden utfördes med likadan panel, fönster, figursågade fönsteromfattningar och takfot med ornamentik som på originalhuset. En ny ytterdörr ritades med originaldörren som förlaga. En mindre entréveranda utfördes för att markera entrén på ett bra sätt. Helheten ger ett självklart och tidlöst intryck. Det är som inget har hänt, men i huset har en helt ny bostad skapats i två plan och med nya vackra rum.

 

Ytterby fasaderYtterby Planer