Klimt

På en tomt i St Anna skärgård fanns ett litet båtmanstorp från 1700-talet. Uppdragsgivaren ville komplettera stället med ett litet hus som kunde rymma basfunktioner som wc-dusch, ett sovrum, kök samt ett allrum. Det nya huset placerades utmed tomtgräns vid ett skogsbryn där det inte påverkade gårdsmiljön negativt. Byggnaden utfördes medvetet med små mått. Arkitekturen är en slags arkaisk form, förenklad till en typstuga med få men självklara detaljer. En hög kvalitet på materialval, massiva trägolv, spröjsade träfönster och enkupigt lertegel ger en enkelhetens exklusivitet.

Byggnaden är planerad med hygienrummet rakt innanför entrén då detta rum betjänar flera hus på tomten. Till vänster ett stort sovrum. Till höger först kök och sedan allrum med utsikt över havet. Över de små rummen ligger ett loft med skåp och sovplatser.

 

Klimt vy