Villa i Söderköping

På en tomt invid Göta kanal ritade vi denna villa i två plan. Husets exteriör är en anpassning till bebyggelsestrukturen i Söderköping och till detaljplanens bestämmelser vilka reglerade bland annat fasadhöjd och nockhöjd. Byggnaden är avsedd att utföras putsad eller i trä med ett fåtal klassicistiska detaljer inte en pastisch men en förenklad anpassningsarkitektur avsedd att smälta in i stadsrummet. Släta väggliv och spröjsade fönster utan markerade omfattningar. Mot gatan en långfasad utan dörrar. Entrén med ett skyddat gårdsläge från ena gaveln. Mot trädgården en mer fri arkitektur med en generös balkong som både ger skugga till uteplatsen på bottenplan under samt möjlighet till viss kanalutsikt från det övre planet.

Skiss Söderköping plan 1 & 2