Sakkunnig kulturvärden

Våra antikvarier är certiferade sakkunniga kontrollanter av kulturvården (KUL-2). Vi arbetar både med PBL-ärenden och byggnadsminnen (KML). På Borgholm har vi haft sakkunnighetsuppdrag vid restaurering av kalkmurverken på bastionsfästningen.