Byggnadsvård

Byggnadsminnet Villa Klippudden på Lidingö. Vi har medverkat i en omfattande restaurering av terrasser och fasader.