Elghammar

Elghammar är ett magnifikt empireslott. Huvudbyggnaden uppfördes av marskalk Curt v Stedingk efter ritningar av Giacomo Quarenghi. Den västra flygeln är en äldre byggnad från 1700-talet, omgestaltad för att ingå i den magnifika anläggningen. På mittpartiets plats stod tidgare en kvadratisk byggnad som kan ha varit en äldre herrgård. Huvudbygganden renoverades av Ivar Tengbom runt 1915. Tengbom ritade även flera mindre projekt till familjen, bland annat en lekstuga och ett badhus.
Vi arbetar med konservering av hallen i 1700-talsflygeln samt projektering av restaurering av badhuset.

_FIN0005