Besök på bygget

Besök på den pågående fasadrestaureringen på Tekniska Nämndhuset. Kan du se vilka stenar och fogar som är nya?

Murarna avslutar sitt jobb den här veckan, därefter ska mjukfogen runt fönsterpartierna återskapas. Murarna går då vidare till nästa fasadavsnitt, där asbestsanerarna nyligen blev klara. Det är nästan som ett kretslopp.