Italianen på Ericsberg

Takrenoveringen på Ericsbergs slott fortskrider. I samband med renoveringen läggs plåttaken om, och det tidigare utförandet från en omläggning på 1970-talet justeras till ett mer ursprungligt utförande. I samband med detta återskapas en fältindelning på säteritakets italian.