Skadeinventering arkitekturbunden sten

I början av sommaren var hela kontoret ute i två omgångar och skadeinventerade stendetaljerna på Fiholms slott utanför Eskilstuna på uppdrag av fastighetsägaren och Länsstyrelsen Sörmland.

Inventeringen skedde från en bomlift. Stendetaljerna finns främst i takkuporna och frontespiserna. I samband med skadeinventeringen besiktades även taket.

20200612_162337(0) kopia

Fiholms slott uppfördes av rikskanslern Axel Oxenstierna och säteriets två flyglar stod färdiga 1642. Samma år utförde arkitekten Simon de la Vallée ritningar för huvudbyggnaden, men denna kom aldrig att uppföras. Sonen Jean de la Vallée och den unge Nicodemus Tessin d.ä. var även medverkande i slottsbygget, liksom bildhuggaren Heinrich Blume. Slottsbygget genomfördes delvis parallellt med bygget av Tidö slott.

20200612_095515 kopia

Slottet har hela tiden varit i privat ägo, och är sedan många år föreslaget att bli byggnadsminne.

Uppdraget omfattar att skadeinventera stendetaljer och tak på södra flygeln, vilken fungerat som slottets huvudbyggnad. Uppdraget omfattar även att projektera åtgärder för restaurering och konservering av stendetaljer och tak.