Slutbesiktning av orangeriet på Ericsberg

Idag är Paul från Wilund arkitekter & antikvarier på Ericsberg i Sörmland för att förrätta slutbesiktning av restaureringsarbetena av orangeriet. Detta långvariga och roliga projekt går nu mot sitt slut.

IMG_9640 kopia

Det ståtliga orangeriet uppfördes 1856 och är möjligen ritat av den kände arkitekten och ingenjören Georg Theodor Chiewitz. Det är  vilket fall mycket likt det samtida orangeriet på Tullgarn, som tillskrivs honom.

IMG_9641 kopia

Orangeriet har genomgått en omfattande restaurering. Exteriöra trappor har satts om, samtliga putsade ytor har setts över och avfärgats, den putsade takfoten har restaurerats, fönstren och övriga utvändiga snickerier har renoverats, gjutjärnsdekor har rostskyddats och målats, taket har lagts om med ny underlagstäckning, golven har setts över liksom vissa andra delar av interiören, och ventilations- och värmesystemet har åtgärdats. Restaureringen har projekterats och följts av Wilund arkitekter & antikvarier, som under lång tid haft Ericsbergs säteri som kund.

IMG_9642 kopia

Orangeriet uppfördes till minne av förvaltaren Anders Lidstrand, och kallas därför även för Lidstrands Minne.

IMG_9643 kopia

Orangeriet bildar fond i barockparken söder om slottet, och har ursprungligen haft enkelsidiga växthus mot söder. Dessa revs dock på 1950-talet.

IMG_9644 kopia

Byggnadens befintliga fönster är inte ursprungliga, men var i bra skick, varför de behölls och renoverades. Stora delar av underlagstaket, däribland det mesta av lanterninen, fick dock bytas mot nytt material. Samtliga gjutjärnsornament har renoverats på verkstad.

DSCF0978 kopia

När golven skulle åtgärdas återupptäcktes de ursprungliga uppvärmningskanalerna (calorifererna), vilka sedan har använts för att dra installationer för det nya värmesystemet.

DSCF2289 kopia

Flyglarnas takkonstruktioner var genomrötade och behövde rekonstrueras mer eller mindre i sin helhet.

IMG_9650

Rekonstruktionen utfördes hantverksmässigt i timmer likt den ursprungliga takkonstruktionen.

IMG_9647