Inventering av byggnadsminne

I dagarna har Paul och Joel varit i Småland och inventerat fyra byggnadsminnen på uppdrag av Länsstyrelsen Kalmar. Ett av dessa är Nyebogården, en ovanligt välbevarad gårdsanläggning från 1700-talet. Flera av interiörerna har målningar från tidigt 1800-tal.

IMG_20200825_174103

Nyebogården är en byggnadstyp som är ganska ovanlig bland de svenska byggnadsminnena. Den tillhör en kategori av byggnader som betraktats som tillräckligt märkliga först under efterkrigstiden.

IMG_20200825_174110

En av de senare tapeterna, en jugendtapet från tidigt 1900-tal.

IMG_20200825_174100

Gården fungerar idag som hembygdsgård. Det är inte många hembygdsgårdar som kan stoltsera med att vara byggnadsminne!

IMG_20200825_175734

En av väggmålningarna med en get (?) och ett större hus i en bondsk stil. Till vänster en mansperson med tricorne och ett gevär. Jakt på get torde ha hört till ovanligheterna även i det tidiga 1800-talets Småland.

IMG_20200825_174351

Flera av ytskikten i byggnaderna har en fantastisk patina, se bara på plankgolven och ledstången.

IMG_20200825_174154

Munblåst glas med imperfektioner i de småspröjsade fönstren.