Test av stålplåt

Idag var Paul från Wilund arkitekter & antikvarier  hos Stockholms Plåt och Smide i Arninge, för att testa enkelfalsad stålplåt i småformat till nästa års omläggning av taken på Ericsbergs slott i Sörmland. Ericsbergs slott är ett stort barockslott som fick sin nuvarande utformning under stormaktstidens 1600-tal. Nyligen har vi där avslutat en omfattande restaurering av det stora orangeriet från 1800-talets senare hälft.

IMG_20200928_172813

Här ser vi hur Hans Huzelius (SPoS) till vänster studerar plåtprovet.

Småformat är ett äldre utförande av plåttak, som föregår de större, standardiserade plåtformaten som blir tillgängliga i och med industrialiseringen under 1800-talet. Även enkelfalsning är ett mer traditionellt utförande än den idag brukliga dubbelfalsen. En stor del av takets uttryck ges av placeringen och proportionen på hakfalsen, alltså den tvärgående falsen. Denna kan linjera över ståndfalserna, eller vara förskjuten med olika proportioner, vilket kan ge ett livfullt, stramt eller rentav oroligt intryck. beroende på vilket utförande man väljer.