Nytt timmer på Näs

På Näs utanför Rimbo börjar nu lagningarna av timmerstommen gå mot sin fullbordan, och det blir så småningom dags att rekonstruera takstolarna.

IMG_20200928_172832

Bild från byggarbetsplatsen på vinden, där takstolen ska uppföras.

IMG_20200928_172840

Detalj av en knut där nytt kärnvirke använts för att att rekonstruera den skadade övre delen av stommen. Denna del av stommen var uppförd av sekundärt, återanvänt material, förmodligen från den äldre flygelbyggnaden på platsen, vilken revs när den nuvarande byggnaden uppfördes i början av 1800-talet.

IMG_20200928_172837

Denna del av timmerstommen var i stora delar i mycket dåligt skick, och behövde bytas ut. Delar av timret hade stora skador av röta och insektsangrepp, samt även äldre brandskador från när det satt i en tidigare byggnad. Timret i de övre stockvarven var dessutom av fel dimensioner för den nya byggnaden, varför det var mycket skarvat och ihoplappat med tveksamma lösningar.

IMG_20200928_172842