Modernare arkitektur

KV Höken, Norrköping ett parallellt uppdrag utfört tillsammans med Daniel Ljunggren och Mats Fredriksson samt Funkia landskapsarkitekter. Uppdraget omfattade en grup av flerbostadshus i en tidigare obebyggd yta som av närboende uppfattades som en park. Förslaget värnade öppenhet och fria markytor. Parkering, UC och sophantering lades i ett P-däck under mark.