Vård och underhållsplaner för Svenska kyrkan

Vård och underhålplaner är ett bra instrument för att långsiktigt planera vård och underhåll i kulturbyggnader. För kyrkan är de ofta en förutsättning för att beviljas kyrkoantikvarisk ersättning, KAE. Vi har utfört ett stort antal vård- och underhållsplaner både för kyrkobyggnader och kyrkogårdar.

Bland annat Vreta klosters kyrkogård, Bjälbo kyrka och kyrkogård, Järstads kyrka och kyrkogård, Vårfrukyrkan i Skänninge, Skeppsås kyrka och kyrkogård, Skänninge begravningskapell, Horns kyrka, Hycklinge kyrka, Kaga kyrka och kyrkogård, Kärna kyrka och kyrkogård, Ledbergs kyrka och kyrkogård, Risinge kyrka, St Maria – Risinge gamla kyrkas kyrkogård, Tryserums kyrka, Östra Husby kyrkogård, Normlösa kyrka, Flistads kyrkogård, Ljungs kyrkogård, Stjärnorps kyrkogård