Takfönster Risinge kyrka

Wilund arkitekter & antikvarier medverkade under hösten 2020 i att renovera takfönstret i Risinge kyrka i Östergötland. Takfönstret är placerat under en lanternin och är ursprungligen ett ljusinsläpp mitt över långhuset.

Fönstret har inte renoverats på länge, och släpper inte längre igenom särskilt mycket dagsljus.
Fönstret är åtkomligt ovanifrån via vinden, som har en lucka in till lanterninen. Tack vare detta krävdes ingen ställning eller lyftkran inne i kyrkorummet. Det krävdes ändå ett antal försök för att hitta en säker metod för att fira ned fönstret med befintliga förutsättningar.
Det lötade träfönstret är svängt för att följa den välvda takformen, och transporten till CA fönsterrenovering i Sparreholm genomfördes i Wilund arkitekter & antikvariers regi.
Fönstret efter renovering av Anders Hammarstrand, CA fönsterrenovering i Sparreholm.
Detalj av fönstret med rött överfångsglas.
Det renoverade fönstret är nu nästan helt på plats, och släpper in ljus så som det en gång var tänkt.
Resultatet framträder tydligt i fullt dagsljus. Notera repet som fönstret hissades på plats med i bildens mitt.