Stenkonservering

1600-tals portalen i sandsten vid KV Typhon i Gamla stan har nyligen konserverats efter våra handlingar.
Andra aktuella konserveringsprojekt är 1700-talshallen på Elghammar, Skedevi kyrka, kyrkfönstren i Hällestad samt sandstenskolonnerna från Bondeska palatset på Ericsberg.