Stadsbebyggelse och bostadsrättsföreningar

Bostadsrättsföreningar har ofta vackra äldre byggnader av högt kulturvärde. Oavsett om husen är skyddade eller ej så innebär ägandeformen ett mycket långsiktigt ägande. Vi hjälper föreningar och bostadsrättsinnehavare med förvaltning, vård och ändringar, fasadrenoveringar, fönsterunderhåll, trapphus, terrasser och balkonger bland mycket annat.