Münchenbryggeriet

Münchenbryggeriet vid Riddarfjärden mitt emot Stadshuet är en av Stockholms mest kända byggnader, och en av de största. Uppdrag som sakkunnig kulturvärden enl PBL. Vi har utfört antikvarisk förundersökning och konsekvensanalys vid ett par ombyggnadsförslag på Münchenbryggeriet på Södermalm i Stockholm, senast en ombyggnad för Fritidsresor och ett fläktrum på den östra delen.

Kvarnen Ericsberg

Vattenkvarnen vid Ericsberg har en mycket lång historia och omnämns i skriftliga källor redan 1550. I skatte- och mantalslängden för Oppunda härad, Malms socken omnämns den som Jürfors qwarn. Samma källor omnämner den igen 1573. Troligtvis hade då strömmen brukats som kraftkälla sedan länge. När den första vattenkvarnen byggdes är däremot oklart.  Första avbildning på karta är först från 1684. Femton år senare förekommer både en sågkvarn och mjölkvarn på en mycket detaljerad karta. Vid den tidpunkten är också den mäktiga slottsbyggnaden i söder med sin barockpark och flygelbyggnader en realitet. Fram till 1900-talet gick troligen huvudvägen upp till slottet Fortsättning →

Smalspåret Jenny – Virserum

Vård och underhållsplan för 10 mil smalspårig järnväg. Utförd tillsammans med Daniel Ljunggren. Teknisk besiktning av spår utförd av InfraNord. Kund Kalmar Länsstyrelse Utfört under anställning hos Fredriksson arkitektkontor. Smalspåret Västervik-Hultsfred-Virserum Smalspårets första del, Hultfred-Westerviks Jernväg, HWJ öppnades 16 november 1879. Järnvägen sammanband Västervik med Hultsfred och stambanan. Den fick omedelbart stor betydelse för industrierna i Ankarsrum och Gunnebo. Den västra delen av nuvarande byggnadsminnet började byggas runt år 1890, som en bana från från Växjö och Klavreströms bruk mot nordväst. Industrierna i Virserum önskade vara med i transportsystemet och bandelen mellan Åseda och Viresrum öppnade 1911. P.g.a. första världskrigets Fortsättning →