Villa Klippudden

Villa Klippudden på Lidingö är en konstnärsvilla uppförd 1910 av kapten och konstnären Otto Gripensvärd. Ritningarna utfördes av Gripenswärd själv med hjälp av byggnadsingenjören Eric Häggmark, Uppsala. Arkitekturen är en geometrisk jugend med tydliga kopplingar till Josef Maria Olbrichs arkitektur i Wien. Villans rum grupperar sig med ett stort trapphus som börjar med en hall med eldstad enligt engelska förebilder. Trappan leder upp till villans huvudrum som bildar ett kors. Centralt i rumssviten ligger ett högt välvt galleri där Gripensvärd visade sina målningar. På den östgaveln finns blyinfattat fönster med glasmåleri i kolossalformat. De ursprungliga öppna spisarna och kakelugnarna finns i huvudsak bevarade. Villan var ursprungligen avfärgad i en ljust sandgrå puts som mer kopplade arkitekturen till en borgromantik. Tomten var relativt vildvuxen och med bevarad naturmark. På fasaden fanns ursprungligen reliefer vid bottenplanets kolonnad och på tornet, dessa är idag försvunna. Huset är byggnadsminne sedan 1998.

Tornet som revs på 1950-talet och vid samma tid byggdes villan ut mot söder. Byggnaden ändrades till bostadsrätter kring år 1998 och tillbyggdes med en ny våning på södra flygeln. Tornet rekonstruerades delvis vid samma tid. Samtidigt byggdes tre nya flerbostadshus med takterrasser på den nedre delen av tomten.

Vi kom i projektet efter omfattande takläckage. Undersökningar visade att delar av ombyggnaden 1995 ej var korrekt utförd. Felaktigt utförda tätskikt och moderna konstruktioner som inte fungerade ihop med byggnaden var grunden till problemen.

Ett omfattande restaureringsarbete har utförts med nya terrasser, tätskikt, putsreparationer, målningsunderhåll och omkonstruerade tak och avvattningssystem. Stendetaljer har konserverats och delvis rekonstruerats med nyhuggen sten. Delar av stommen som var rötskadad har ilaxats med nytt trä och metallbalkar har rostskyddats.

Även de nya husen från 1995 har haft omfattande läckage från takterrasserna och även där arbetar vi med omläggning av dessa med omkonstruerad isolering och nya tätskikt och nya plåtarbeten.

Vi har utfört byggprojektledning, beställarstöd och projektering. Restaureringsarkitekt har varit Paul Wilund på uppdrag av Brf Gripen.

Villa klippudden-Östfasad-tornrekonstr
Fasad mot öst

 

DSC_1383
Skadeinventering, terrass som saknar fungerande tätskikt

Villa klippudden-Sidobalustrad

Detaljsnitt omkonstruerad takterrass

DSC_2745
Nytt tätskikt av gummiduk på isolering av Foamglas

 

 

 

DSC_3308

Nytt plåtarbete efter förlaga av ursprunglig plåt, plåten platsmålas sedan

 

DSC_3687

Nygjutning av balusterdockor

DSC_3698

Renoverad terrass med kalkstensbeläggning